Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Biz hakda

Hangzhou Boxiang Gas Equipment Co., Ltd.

owadan Fuçun derýasynda ýerleşýär. Gysylan howany arassalaýjy enjamlar, PSA kislorod generatory, VPSA kislorod generatory, PSA azot generatory, suwuk azot generatory bilen ýöriteleşen kompaniýa.

inersenerler

Tehniki toparymyzda 6 inersener bar.

işçiler

Tehniki toparymyzda 63 işçi bar.

ýyllar

Kompaniýa 2011-nji ýylyň 16-njy martynda döredildi.

Kompaniýa şahadatnamasy

Kompaniýa elmydama ylym we tehnologiýanyň ösüş ýoluna, diwersifikasiýa we masştabyna eýerdi, batyrgaý innowasiýa we ýokary tehnologiýaly senagatlaşma ösdi. Kompaniýa, hil ulgamy şahadatnamasy bolan CE, ISO13485, ISO9001, ISO14001, ISO45001-den geçdi we “Şertnamany hormatlamak we wada bermek bölümi”, “Milli müşderi önüminiň hilini kanagatlandyrmak, satuwdan soňky hyzmat kanagatlandyryş görkeziş bölümi” adyna eýe boldy. we Zhejiang welaýatynda ýokary tehnologiýaly senagat ylym we tehnologiýa innowasiýalarynyň esasy kärhanasy hökmünde hasaba alyndy.

certificate (2)
certificate (6)
certificate (3)
certificate (5)

Biziň bazarymyz

Önümlerimiz Wengriýa, Braziliýa, Filippinler, Gyrgyzystan, Wýetnam, Mýanma, Wenesuela, Marokko we ş.m. satyldy. Inersenerleriň köp ýyllyk daşary ýurtda gurnamak, işe girizmek tejribesi bar.

Üstünligimiz

 Kompaniýanyň giň we çuňňur medeniýeti bar. Zähmet çekip, dowamly üstünlige ýetiň. hil, hyzmat, dolandyryş we tehnologiýa boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýär.

Kompaniýanyň medeniýeti

Senagat tendensiýasyna öňdebaryjy, bitewilik we pragmatiki işewürlik pelsepesine eýeriň. “Boxiang” kompaniýasynyň agzalary has gowy geljegi döretmek üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar!