Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

Howany bölýän zawod meýdançasynda professtioanl öndüriji.

Esasy önümleriňiz näme?

Esasy önümlerimiz ýokary arassa kriogen howanyň bölünişi, PSA kislorod azot generatory, VPSA kislorod generatory, kiçi göwrümli suwuk azot generatory, gysylan howa guradyjy we gysylan howa süzgüji.

Gaz generatoryňyzyň gowşuryş wagty näçe?

Adatça 45 gün.

Töleg şertleriňiz näme?

TT we L / C kabul ederliklidir.

Siziň artykmaçlyklaryňyz näme?

Ajaýyp hilli, amatly bahany, satuwdan öňki hyzmaty we satuwdan soňky hyzmaty üpjün edýäris.

Iberýän portuňyz nirede?

FOB Ningbo ýa-da Şanhaý.

Çalt sitata nädip almaly?

Ösümlik hakda ulanylyşyny, öndürijiligini, arassalygyny, basyşyny we beýleki talaplaryňyzy aýdyň.

Önümleriňiz haýsy ýurtlara eksport edilýär?

Önümlerimiz Russiýa, Germaniýa, ABŞ, Indoneziýa, Mýanma, pakistan, Gazagystan, Özbegistan, Bangladeş, Malaýziýa, Braziliýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

Jikme-jiklikler we gyzyklanýan jogaplaryňyzy almak üçin hoş geldiňiz. Biz siziň bilen habarlaşarys!

faq_table