Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Senagat göçme ýylylyk adsorbsiýasy howa gysylan guradyjy satylýar

Gysga düşündiriş:

Heatylylyksyz adsorbsiýa gysylan howa guradyjy (ýylylyk guradyjy ýok) adsorbsion guradyjy enjamdyr. Onuň wezipesi howany guratmak maksadyna ýetmek üçin basyş siňdiriş adsorbsiýasy prinsipi arkaly howadaky çyglylygy aýyrmakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň tertibi

Iş görnüşi: öndüriji we zawod

Esasy önümler: gysylan howany arassalaýjy enjamlar, PSA azot generatory, PSA kislorod generatory, VPSA kislorod generatory, suwuk azot generatory.

Meýdany: 8000 inedördül metrden gowrak

Işgärleriň sany: 63 işçi, 6 inersener

Döredilen ýyly: 2011-3-16

Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy: CE, ISO90001, ISO14001, ISO45001, ISO13485
Locationerleşýän ýeri: 1-nji gat, 1-nji bina, 58-nji jaý, Senagat funksiýa zolagy, Çunjian şäherçesi, Fuýan etraby, Hangzhou şäheri, Zhejiang welaýaty

Haryt maglumatlary

Heatylylyksyz regeneratiw guradyjy, adsorbsion gözenekli ýüz bilen käbir komponent aýratynlyklaryny siňdirip biler we howadaky çyglylygy aýyrmak üçin howadaky çyglylygy sorbent boşlugyna siňdirip biler. Adorbsiýa belli bir wagtlap işlenilende, adsorbentler doýgun adsorbsiýa deňagramlylygyna ýeter we adsorbentleriň adsorbentliligini dikeltmek üçin adaty basyşyň golaýynda gury gaz bilen täzelenmeli. Adsorbent adsorbsirlenip we gaýtadan işlenip bilinýändigi sebäpli, ýylylyksyz regenerasiýa guradyjy üznüksiz we ygtybarly işläp biler.

Tehniki görkezijiler

 Göwrümi:  1 ~ 500Nm3 / min
 Operasiýa basyşy:  0,2 ~ 1.0MPa (1.0 ~ 3.0MPa berip biler)
 Giriş howasynyň temperaturasy:  ≤45 ℃ (Min5 ℃)
 Çyg nokady:  ≤ -40 ℃ ~ -70 ℃ (adaty basyşda)
 Geçiş wagty:  120min (sazlap bolýar)
 Howa basyşynyň ýitmegi:  ≤ 0.02MPa
 Täzelenýän howa sarp edilişi:  ≤10%
 Täzeleniş tertibi:  Mikro ýylylygy dikeltmek
 Elektrik üpjünçiligi:  AC 380V / 3P / 50Hz (BXH-15 we ondan ýokary)

AC 220V / 1P / 50Hz (BXH-12 we aşakda)

 Daşky gurşawyň temperaturasy:  ≤45 ℃ (Min5 ℃)

Tehniki parametrler 

image1

Goýmalar

"Boxiang" kompaniýasynyň önümleri, bellige alnan söwda belligi hökmünde, metallurgiýa kömürinde, elektrik elektronikasynda, nebithimiýa, biologiýa lukmançylygy, teker kauçuk, dokma himiki süýümi, däne ammary, azyk önümlerini tygşytlamak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Esasy eksport bazarlary

Aziýa

Europeewropa

Afrika

Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika

Gaplamak we ibermek

FOB: Ningbo ýa-da ŞangHai

Gurşun wagty: 30-45 gün

Gaplamak: Agaç gaplarda gaplamak

image3

Töleg we eltip bermek

Töleg usuly: Awans TT, T / T , Western Union, PayPal, L / C.

Eltip bermek jikme-jiklikleri: buýrugy tassyklandan soň 30-50 günüň içinde

Esasy bäsdeşlik artykmaçlygy

1.Bizde psa kislorod generatoryny öndüriji hökmünde 11 ýyldan gowrak hünär tejribämiz bar.

2. Tehniki toparda 6 inersener bar. Inereneriň köp ýyllyk daşary ýurtda gurnamak we işe girizmek tejribesi bar.

Wengriýa, Keniýa, Braziliýa, Filippinler, Kamboja, Taýland, Angliýa, Wenesuela, Russiýa we beýleki köp sanly ýurtda müşderiler bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

3. Önümiň hilini üpjün etmek üçin içerki we halkara meşhur marka komponentlerini saýlaň.

4. ýyl kepillik möhleti. 

5.Engenerler gurmak we okuw ýa-da wideo, çyzgy, görkezme gollanma okuwlary üçin ýurduňyza gidýärler.

6.24 sagat onlaýn maslahat, gollanma.

7. 1 ýyldan soň, bahasy bahasy boýunça esbaplar bilen üpjün ederis, ömürboýy tehniki hyzmat ederis, yzygiderli yzarlarys we söhbetdeşlik geçireris, müşderileriň ulanylyşyny hasaba alarys.

8. Müşderiniň ulanylyşyna görä önümi täzelemegi we hyzmaty hödürläň.

image3

  • Öňki:
  • Indiki:

  •