Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

hassahanada ulanmak üçin lukmançylyk kislorod generatory

Gysga düşündiriş:

Täze enjamyň howasyndan kislorod çykarmak, howa basyşy bolanda molekulýar elek fiziki adsorbsiýasy we desorpsiýa usulyny ulanmak bilen, basyş siňdiriji adsorbsiýa (PSA) tehnologiýasy bilen lukmançylyk kislorod generatory. azotyň adsorbsiýasy bolup biler, galan sorulmadyk kislorod ýygnalyp, ýokary arassa kislorody arassalandan soň bolýar. Specificörite iş prosesi, gysylan howa howany arassalaýjy guradyjy bilen arassalanyp, soňra kommutasiýa klapany arkaly adsorbsion diňine girýär. Adorbsiýa diňinde azot molekulýar elek bilen adsorbsirlenýär, kislorod adsorbsion diňiniň ýokarsynda kislorod saklaýyş tankyna ýygnanýar, soňra ysy aýyrmak, tozany aýyrmak süzgüji we sterilizasiýa süzgüji süzgüji hünärli lukmançylyk kislorody bolýar. Esasy komponentler: howa tanky, howa kompressory, sowuk guradyjy maşyn, kislorod saklaýjy, kislorod tanky we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Täze enjamyň howasyndan kislorod çykarmak, howa basyşy bolanda molekulýar elek fiziki adsorbsiýasy we desorpsiýa usulyny ulanmak bilen, basyş siňdiriji adsorbsiýa (PSA) tehnologiýasy bilen lukmançylyk kislorod generatory. azotyň adsorbsiýasy bolup biler, galan sorulmadyk kislorod ýygnalyp, ýokary arassa kislorody arassalandan soň bolýar. Specificörite iş prosesi, gysylan howa howany arassalaýjy guradyjy bilen arassalanyp, soňra kommutasiýa klapany arkaly adsorbsion diňine girýär. Adorbsiýa diňinde azot molekulýar elek bilen adsorbsirlenýär, kislorod adsorbsion diňiniň ýokarsynda kislorod saklaýyş tankyna ýygnanýar, soňra ysy aýyrmak, tozany aýyrmak süzgüji we sterilizasiýa süzgüji süzgüji hünärli lukmançylyk kislorody bolýar. Esasy komponentler: howa tanky, howa kompressory, sowuk guradyjy maşyn, kislorod saklaýjy, kislorod tanky we ş.m.

Önüm aýratynlyklary

Kislorod generatory kislorod bejergisi we lukmançylyk edaralarynda we maşgalalarda saglygy goraýyş üçin amatlydyr.
Esasy ulanylyşy aşakdakylar:
1. Lukmançylyk funksiýasy: Näsaglara kislorod bermek arkaly ýürek-damar we serebrowaskulýar kesellerini bejermekde hyzmatdaşlyk edip biler,
Dem alyş ulgamy ,. Dowamly obstruktiw pnewmoniýa we beýleki keseller, şeýle hem gazdan zäherlenmek we beýleki çynlakaý gipoksiýa.
2, saglygy goraýyş funksiýasy: kislorod saglygy goramak maksadyna ýetmek üçin kislorod arkaly bedene kislorod üpjünçiligini gowulandyrmak. Bu garrylar, bedeniniň pesligi, göwreli aýallar, kollejlere giriş synaglary we dürli gipoksiýa derejesi bolan beýleki adamlar üçin amatlydyr. Şeýle hem ýadawlygy aradan aýyrmak we agyr fiziki ýa-da akyl sarp edilenden soň fiziki funksiýany dikeltmek üçin ulanylyp bilner.
3, kislorod generatory şäherlerde, obalarda, uzak ýerlerde, daglyk ýerlerde we platoda kiçi we orta hassahanalar, klinikalar, saglyk stansiýalary we ş.m. Şol bir wagtyň özünde, şypahanalar, maşgala kislorod bejergisi, sport türgenleşik merkezleri, platon harby stansiýalary we beýleki kislorod ýerleri üçin hem amatly.

Önümiň artykmaçlyklary

Molekulýar elek kislorod generatory ösen gaz bölmek tehnologiýasydyr
Fiziki usul (PSA usuly) ulanmaga taýyn howadan kislorody gönüden-göni çykarýar, täze we tebigy, kislorod öndürmegiň iň ýokary basyşy 0,2 ~ 0.3mpa (ýagny 2 ~ 3kg), ýokary basyşly partlaýjy howpy ýok .


  • Öňki:
  • Indiki:

  •