Andokary we täze tehnologiýa kärhanasy

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

page_head_bg

Inerener Wengriýada kislorod öndürijilerini gurýardy we işe girizýärdi

Wengriýaly myhman, HangZhou BoXiang gaz enjamlary CO., LTD-iň baş inereneri Yuu BinBini, 10-njy dekabrdan 31-nji dekabra çenli Szent Istwan uniwersiteti, Mehaniki in Engineeringenerçilik taslamamyzda kömek bermek üçin çagyrdy.

Myhman kislorod öndürýän enjamlar toplumyny satyn aldy, psa kislorod generatoryny, howa kompressoryny, kislorod güýçlendirijisini we ätiýaçlyk şaýlaryny 2 ýyllap duşman etdi.

In engineenerimiz Wengriýada 4 gün geçirdi, ökde gurnama we düzedişlerden soň iki tarap indiki suwuk azot generator taslamasynyň hyzmatdaşlygyna başlady.

“Boxiang” önümleri gysylan howany çig mal hökmünde alýar we howany awtomatiki usulda arassalaýar, aýyrýar we çykarýar.

Kompaniýada üç sany gysylan howany arassalaýjy enjam, PSA PSA basyş swing adsorbsion howany bölmek enjamlary, azot we kislorod arassalaýjy enjam, jemi 200-den gowrak spesifikasiýa we model bar.

Hasaba alnan söwda belligi hökmünde "boxiang" bilen kompaniýanyň önümleri metallurgiýa kömürinde, elektrik elektronikasynda, nebithimiýa, biologiýa lukmançylygy, teker we rezin, dokma we himiýa süýümi, däne ammary, azyk önümlerini tygşytlamak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Önümler köp sanly milli taslamalarda rol oýnaýar.

Kompaniýa ulanyjylaryň isleglerini özüne çekiji nokat hökmünde, jemgyýetiň ösüşini maksat hökmünde we ulanyjylaryň islegini standart hökmünde kabul edýär.

Kompaniýanyň maksady: "diri galmagyň hiline, bazara gönükdirilen, ösüş üçin ylym we tehnologiýa, peýdalary döretmek üçin dolandyryşa, ynam gazanmak üçin hyzmat etmek".

Hil, hyzmat, dolandyryş, ylym we tehnologiýa we halkara ülňüleriniň beýleki taraplaryna çalyşyň.

"Boxiang" önümleri bilen ulanyjylar üçin täsir dörediň, jemgyýet üçin baýlyk toplaň we has gowy geljegi dörediň.

news-7
news-8

Iş wagty: 17-09-21